CHÍNH SÁCH CHUNG

CHÍNH SÁCH CHUNG

 1. HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

  HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

  HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ
 2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  Có 3 hình thức thanh toán như sau:
 3. HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN

  HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN

  CÔNG TY TNHH HƯNG PHƯỚC LỢI hỗ trợ giao hàng trên toàn cầu, dưới đây là vài thông tin giao nhận và chính sách xử lí sự cố đối với hàng hóa giao nội địa Việt Nam :
 4. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG, BẢO HÀNH
 5. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  Chúng tôi tôn trọng và cam kết: